onsdag den 18. februar 2015

FAQ om gasfyret

Det er koldt udenfor og har været det store dele af vinteren. Gasfyret er én af de bedste opvarmningsformer og kan derfor være en god investering - selv hvis det kræver et lån.

Skal du til at have installeret en ny og god energikilde, så har du måske overvejet et gasfyr. Der findes en del forskellige valgmuligheder på markedet inden for fyr, men naturgas er et godt og energieffektivt alternativ.


I denne artikel går vi i dybden med gasfyret og hvorfor det er en god investering. Får du behov for at låne penge til det, hjælper vi dig tilmed i gang med dette.

Hvad er et gasfyr?

Et gasfyr kører på det fossile brændstof naturgas. Det består primært af en brænder og en kedel. Brænderen er hvor gassen brændes af, og kedlen er hvor radiatorvandet varmes op. Den førnævnte naturgas kommer ind i brænderen til fyret, hvor det så antændes.

Naturgassen består primært af metangas, og dette udleder CO2. Det udleder dog langt fra ligeså meget CO2 som olie og kul gør, og derfor er det et billigere alternativ til disse.

Hvordan virker et gasfyr?

Gassen kommer ind til dit hus via meget lange rør som strækker sig helt til Nordsøen. Størrelsen af rørene kommer an på, om det er et hus eller større bygning. Hvis et gasfyr har et lukket forbrændingskammer, så får det luft fra ét rør, og leder røgen fra det afbrændte gas ud i et andet.

Åbne forbrændingskamre får luft af rummet, men dette er i dag ulovligt at have. Kedlen bruges som tidligere nævnt til at levere alt dit varme vand i huset.

Husk for alt i verden kun at gå efter de energimærkede kedler. Du kan se en oversigt over dem på Dansk Gasteknisk Center.

Hvad koster et gasfyr?

Priserne på gasfyr kan variere meget, for det kommer nemlig meget an på energieffektiviteten, designet, brandet og udbyderen heraf. Prisintervallet er relativt stort, og man kan forvente at lægge et beløb på et sted mellem 20 og 30.000 kr.

Samtidig får man et tilskud på 3.800 kr. fra gasselskaberne, hvis man skifter fra et oliefyr, og du kan også trække en tredjedel af håndværkernes løn fra i skat. Hvis du derimod har et gammelt gasfyr, som skal udskiftes til et nyt, så ligger tilskuddet fra selskaberne dog kun på 2.800 kr. Nogle mellemhandlere søger tilskuddet for dig, hos andre skal du selv søge tilskuddet.

De færreste har op til 30.000 kroner til nyt gasfyr på kontoen, så et lån kan komme på tale.
Her har du flere valgmuligheder hvor internetudbyderne og bankerne, er de to centrale.

På Stlaan.dk har de set nærmere på dine forskellige muligheder, for at søge lån til nyt gasfyr, se nærmere på denne side.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar